Cursusvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen en workshops die Schering & Inslag organiseert.

In deze voorwaarden wordt met 'deelnemer' bedoelt de persoon die zich inschrijft voor een cursus of workshop of andere daarmee gelijk te stellen evenement. De mannelijke vorm wordt gebuikt, maar de vrouwelijke vorm wordt daarmee gelijkelijk bedoeld.

Onder de term 'cursus' vallen alle evenementen en bijeenkomsten die door Schering & Inslag worden georganiseerd waarbij van een cursorische activiteit sprake is of kennisoverdracht een belangrijk onderdeel is. De term 'cursus' wordt in deze voorwaarden gebruikt, maar de evenementen kunnen ook worden aangekondigd onder de naam 'workshop', 'masterclass' en 'leergang'.   

Door inschrijving voor een cursus verbindt de deelnemer zich tot betaling van het deelnamegeld.

Pas wanneer het deelnamegeld tijdig door Schering & Inslag is ontvangen en de deelnemer daavan een bevestiging heeft gestuurd, is de plaats voor de deelnemer op de cursus definitief gereserveerd.

Indien de deelnemer verzuimt het deelnamegeld tijdig te voldoen is daarmee de verplichting tot betaliing niet vervallen, maar kan de deelnemer geen recht meer doen gelden op  de voor hem gereserveerde plaats in de cursus.

Een deelnemer kan ten alle tijden afzien van deelname. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

1. Indien het bericht van annulering door Schering & Inslag wordt ontvangen alvorens door Schering & Inslag een bevestiging van reservering van een plaats is verzonden, zijn geen kosten verschuldigd.

2. Indien het bericht van annulering door Schering en Inslag wordt ontvangen nadat door Schering & Inslag een bevestiging van reservering van een plaats is verzonden maaar nog voor het deelnamegeld is betaald, blijft het deelnamegeld verschuldigd.

3. Indien het bericht van annulering door Schering & Inslag wordt ontvangen nadat door Schering & Inslag een bevestiging van reservering van een plaats is verzonden maar voordat de deelnamekosten volgens die bevestiging betaald dienen te zijn, is geen deelnamegeld verschuldigd.

Indien het bericht van annulering door Schering & Inslag wordt ontvangen nadat de deelnamekosten volgens de aan de deelnemer verzonden bevestiging betaald dienen te zijn, is blijft 50% van het deelnamegeld verschuldigd.

4. De deelnemer kan zich kosteloos laten vervangen door een andere deelnemer, mits die voldoet aan de eventuele toelatingseisen.

Schering & Inslag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een eventuele annulering door Schering & Inslag van de cursus. Schering & Inslag zal al het redelijke in het werk stellen om een vervangende cursus op een nader te bepalen datum aan te bieden.

Schering & Inslag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die door de deelnemer wordt geleden als gevolg van het deelnemen aan de cursus.

Schering & Inslag spant zich in om iedere cursus aan de verwachtingen van de deelnemer te laten voldoen maar kan op dat punt geen klanttevredenheid garanderen.


Ontwerp & realisatie Feka ICT & Office


x

SiteWizard editor

Sitewizard data area

Sluiten